Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, wykorzystywania oraz przetwarzania danych, które zostały pozyskane od Klientów przy pomocy sklepu internetowego, znajdującego się pod adresem https://starkas.pl (dalej – „Sklep internetowy”).

Dane, które są przekazywane od Klientów przetwarzane są zgodnie ze zgodą udzieloną przez Klienta oraz z wymogami prawa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej : „RODO”).

Administracja danych

Administratorem danych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Karol Kasperski P.P.H.U. STARKAS z siedzibą Starachowicach (ul. Grzybowa 1, 27-200 Starachowice), na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 6640007824 , REGON: 290404600 , adres e-mail: biuro@starkas.pl – nazywany dalej „Administratorem” i będący również Usługodawcą Sklepu Internetowego oraz Sprzedawcą.

Cel pozyskiwania danych

Dane uzyskane przez Administratora, będą przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, założenie i prowadzenie konta Klienta oraz realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu bezpośredniej komunikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, która również stanowi uzasadniony interes firmy.

W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane również w celu otrzymywania informacji handlowej (newslettera) przesyłanej przez Administratora na podany adres poczty elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zw. z art. 10 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli wprowadzi mail w oznaczone pole i wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie checkboxa na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w Sklepie internetowym. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty Sklepu internetowego.

Administrator może przetwarzać dane osobowe Klientów takie jak: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

Podanie tych danych jest niezbędne w procesie zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży oraz Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym.

Odbiorcy danych

W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności.

Przekazywanie danych do Państw trzecich

Administrator nie przekazuje zebranych danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że dostawa Towarów na wyraźne życzenie Klienta ma być dokonana poza ten obszar.

Bezpieczeństwo danych

Dane osobowe Klienta przechowywane są na zabezpieczonych serwerach. Miejsce oraz sposób przetrzymywania danych ma na celu pełne ich bezpieczeństwo. Sklep Internetowy posiada certyfikat SSL, potwierdzający bezpieczeństwo szyfrowania danych wysyłanych od Klienta do Sklepu Internetowego i odwrotnie.

Okres przechowywania danych

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu internetowego działającego pod adresem https://starkas.pl, a po rezygnacji z bycia użytkownikiem Sklepu internetowego – przez okres niezbędny do wykonania wszelkich uprawnień przysługujących sprzedawcy z tytułu zawarcia umowy sprzedaży, w tym dochodzenia roszczeń. W przypadku użytkowania Sklepu internetowego bez rejestracji dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania wszelkich uprawnień przysługujących sprzedawcy z tytułu zawarcia umowy sprzedaży, w tym dochodzenia roszczeń.

Prawa Klienta do przetwarzania oraz podejmowania decyzji o danych osobowych

Klientom przysługują następujące prawa związane z danymi osobowymi

  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych ,
  • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  • prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem,

W celu skorzystania z powyższych praw, Klient powinien skontaktować się z Administratorem. W celu uwierzytelnienia i identyfikacji Administrator może poprosić o podanie dodatkowych informacji.

Polityka coockies

Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu internetowego.

Pozostałe

Sklep zbiera również anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzanych stron. Dane te służą wyłącznie do analizy statystycznej ruchu na stronach Sklepu. Zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: www.google.com.