§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem https://starkasl.pl jest prowadzony przez firmę Karol Kasperski P.P.H.U. STARKAS wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 6640007824, REGON: 290404600
 2. Regulamin ten stanowi zasady zawierania Umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego

§ 2 DEFINICJE

 1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego
 2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Administratora, znajdujący się pod adresem https://starkas.pl
 3. Administrator – właściciel firmy Karol Kasperski P.P.H.U. STARKAS oraz Sklepu internetowego

§ 3 KONTAKT

Firma – Karol Kasperski P.P.H.U. STARKAS ul. Grzybowak 1, 27-200 Starachowice, e-mail: biuro@starkas.pl

§ 4 INFORMACJE SPRZEDAŻOWE

 1. Ceny w sklepie internetowym, są cenami brutto podanymi w polskich złotych
 2. Cena końcowa składa się z ceny towarów oraz ceny przesyłki / dostawy.

§ 5 UMOWA SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Klient może zapłacić za zakupiony towar korzystając z poniższych form
  • przelew bankowy tradycyjny
  • za pośrednictwem błyskawicznych przelewów – Przelewy24.pl
  • za pobraniem
 2. W przypadku płatności z góry (przelew bankowy, przelewy24.pl) – Klient powinien wykonać płatność zaraz po dokonaniu zakupów w Sklepie internetowym
 3. Towar zostanie wysłany do Klienta w terminie wskazanym w zakładce Dostawa i płatność, w sposób wybrany przez Klienta w trakcie dokonywania zamówienia

§ 6 PRAWO KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14-dni od terminu dostarczenia towaru.
 2. Aby skorzystać z prawa o Odstąpieniu od umowy, Klient musi poinformować Administratora o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych Administratora.
 3. Aby zachować termin 14-dni Odstąpienia od umowy wystarczy, że Klient wyśle informację do Administratora dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu.
 4. Następstwa odstąpienia od umowy:
  • po odstąpieniu od umowy Administrator zwraca Klientowi całą płatność – w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Administratora sklepu internetowego).
  • zwrot płatności dokonany będzie na wybrany przez Klienta numer rachunku bankowego
  • Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru.
  • Klient powinien odesłać towar zapakowany najlepiej w oryginalne opakowanie, bądź zapakować na wzór zapakowania po zakupie. Towar musi zostać wysłany na adres kontaktowy zamieszczony w tym regulaminie
  • Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu
  • Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikającego z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia cech, charakteru oraz funkcjonowania towaru

§ 7 REKLAMACJA & GWARANCJA

 1. Administrator zobowiązany jest do dostarczenia towaru wolnego od wad.
 2. W przypadku odnalezienia wady towaru zakupionego w sklepie internetowym Klient ma prawo do reklamacji na podstawie rękojmi uregulowanej przepisami kodeksu cywilnego.
 3. Reklamację należy zgłosić na podany w regulaminie adres – pisemnie lub drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane klienta, opis zauważonej wady zakupionego produktu oraz szczegółowe zdjęcia (przyśpieszą proces reklamacji). Należy również nakreślić oczekiwania przewidziane w ramach rękojmi.
 5. Obowiązuje 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji od momentu jej złożenia – w myśl art. 561 Kodeksu cywilnego. Jeżeli Administrator nie ustosunkuje się do żądania w powyższym terminie – uznaje się, że żądania Klienta są zasadne.
 6. Towary w ramach reklamacji należy wysyłać na adres kontaktowy – zawarty w tym regulaminie.
 7. Gdy na towar została udzielona Gwarancja – informacja ta zostanie zawarta w opisie danego produktu.

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Klient ma możliwość skorzystania z:
  • mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej,
  • pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich
   Inspektoratach Inspekcji Handlowej .

§ 9 DANE OSOBOWE

 1. Wszelkie informacje o danych osobowych i ich przetwarzaniu dostępne poniżej:

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie są regulowane poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskie, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia
  30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks
  postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o powyższy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia. Każde nowe zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.